Altıyol Meydanı Mürverçiçeği Sk. No:14 Kat:1-2-3-4 Kadıköy / İSTANBUL

Ehliyet Nasıl Alınır

EHLİYET BELGESİ BAŞVURUSU İÇİN BİLİNMESİ GEREKENLER

  • 01.01.2016 tarihinden önce alınan Sürücü Belgelerinin 31.12.2024 tarihinde kadar yenilenmesi gerekmektedir.
  • Sürücü Belgesi için kişilerin şahsen başvurusu esas olup başvuru sırasında ilgilinin biyometrik verisi ve imzası alınmaktadır.
  • Sürücü sertifikaları 2 yıl içerisinde Sürücü Belgesine dönüştürülmelidir. 2 yıl içerisinde Sürücü Belgesine dönüştürülmeyen sertifikalar geçersizdir.
  • Sürücü sağlık raporları 2 yıl süre geçerli olup, doktorun kararı doğrultusunda belirtilecek sürede yenilenmektedir.
  • Sürücü Belgesi başvurusunun alınabilmesi için; 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21.03.2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10.07.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 inci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması gerekmektedir.
  • C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıfı sürücü belgeleri 5 yıl; M, A1,A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl geçerlidir. Sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren sürücü belgeleri geçersiz sayılır.